Wiatrem kołysane

Kwiaty drzew

W Ogrodzie Botanicznym UKW spotkałam kilka obficie kwitnących krzewów oraz jedno duże drzewo czeremchy zwyczajnej. Niestety silny wiatr mocno przeszkadzał podczas fotografowania. Gałązki kołysały się w prawo i w lewo, w prawo i w lewo… Dokoła unosił się silny, mdławy zapach.

Czeremcha

Czeremcha

Czeremcha

Czeremcha