Trzy etapy

Kwiaty ogrodowe

Od lipca do października udało mi się zaobserwować rozwój przegorzanu kulistego. Roślina ta rośnie w Ogrodzie Botanicznym UKW. Została wymieniona jako inwazyjna na tablicy informacyjnej.  We wrześniu trafiłam na nią w ostatniej fazie kwitnienia w moim ulubionym ogródku przyblokowym.

Przegorzan

Przegorzan

Przegorzan

Przegorzan

Przegorzan